5 วิธีที่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนธรุกิจแบบ B2B ไปตลอดกาล

อย่างที่ทราบกันว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ โดยการขายแบบ B2B เองก็ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกัน หลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ แต่จงพึงระวังเอาไว้ว่าถ้าหากองค์กรของคุณไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ หรือองค์กรของคุณยังล้าหลังกับเรื่องใหม่ๆแบบนี้ บอกเลยว่าคุณก้าวไม่ทันคู่แข่งในยุคทะเลเดือดแบบนี้แน่นอนเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจและผ่านหูผ่านตาพวกเราดีก็จะมีเจ้าเว็บบล็อกนี่เองที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะกับการขายแบบ B2B เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม

อ่านต่อ »

5 วิธีที่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนธรุกิจแบบ B2B ไปตลอดกาล

อย่างที่ทราบกันว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ โดยการขายแบบ B2B เองก็ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกัน หลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ แต่จงพึงระวังเอาไว้ว่าถ้าหากองค์กรของคุณไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ หรือองค์กรของคุณยังล้าหลังกับเรื่องใหม่ๆแบบนี้ บอกเลยว่าคุณก้าวไม่ทันคู่แข่งในยุคทะเลเดือดแบบนี้แน่นอนเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจและผ่านหูผ่านตาพวกเราดีก็จะมีเจ้าเว็บบล็อกนี่เองที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะกับการขายแบบ B2B เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม

Subscribe to Wisible Blog

Join 400+ fellow sales professionals! Get latest sales articles straight to your inbox.